Publicatie bestekken: 12 juni 2018

31-05-2018

Op maandag 23 april 2018 vond de marktbijeenkomst plaats op het UT-terrein. De 14 Twentse gemeenten nodigden hiervoor alle aanbieders uit die vanaf 1 januari 2019 in Twente jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning willen leveren.

De zaal was vol; ruim 400 mensen luisterden naar het verhaal over het Twents model voor inkoop, toekenning en bekostiging van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De gepubliceerde conceptbestekken werden vervolgens verderop in die week per onderdeel getoetst in diverse marktconsultaties. Uit de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de conceptbestekken en de marktconsultaties bleek dat er nog de nodige vragen bestonden over de inhoud van het model (o.a. samenhang ondersteuningsbehoeften en modules), de tarieven en de administratieve lasten.

Tijdens de marktconsultaties van de Ondersteuningsbehoeften en Wonen & Verblijf is aangegeven dat hierop een vervolg georganiseerd gaat worden om dieper in te gaan op de vragen. Dit vervolg is vormgegeven in (bilaterale) gesprekken met een aantal aanbieders, zoals gecommuniceerd op Negometrix. Gekozen is voor gesprekken in klein comité, om zo de benodigde diepgang in de materie te kunnen bereiken. Een mix van aanbieders, tezamen vertegenwoordigers van het totale Twentse zorglandschap, heeft inhoudelijk gereageerd op de conceptbestekken. Dit leverde constructieve overleggen op. De samenwerking tussen gemeenten en aanbieders voor transformatie werd nog weer eens bekrachtigd. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de bestekken op punten nog vervolgonderzoek vergen. Deze vraagstukken krijgen voor publicatie nog de benodigde aandacht. Ook hierbij wordt afstemming met aanbieders gezocht. Meer informatie over de output van de bila’s volgt in het totaalverslag. Dit verslag vindt u spoedig op Negometrix.

Op dit moment worden de bestekken afgerond. Voor een zorgvuldige afwikkeling worden nu de punten op de i gezet. Publicatie van bestekken Ondersteuningsbehoeften incl. consultatie (subtenders Jeugd, Wmo en dyslexie), Wonen & Verblijf en Diagnostiek is definitief vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018. De inschrijving opent in de loop van de dag, waarna aanbieders kunnen meedoen met de aanbesteding voor jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2019. De sluitingsdatum van deze inschrijving is dinsdag 31 juli 2018. Negometrix is het primaire platform van deze aanbesteding. De aankondiging van overige data vindt u te zijner tijd daar.

 

 

Cookie-instellingen