Strategische inkoop van jeugdzorg

De Strategische inkoop van jeugdzorg komt voort uit de Regiovisie. Daarin staat hoe aanbieders, professionals en gemeenten in de aankomende jaren vanuit samenwerking een hoger plan gaan tillen. Ze hebben met elkaar afgesproken dat iedere jeugdige in Twente toekomstperspectief heeft om naar uit te kijken en trots op te zijn. Dat is vastgelegd aan de hand van acht leidende principes. Met dit als uitgangspunt worden in aanloop naar een nieuwe regionale inkoop en uitgewerkt in een inkoopstrategie jeugdhulp opgesteld.

Het besluit over het strategisch inkoopdocument wordt door het Algemeen Bestuur van Samen Twente genomen in oktober 2022.

Cookie-instellingen