Update Twentse Monitor Jeugdhulp

02-07-2018

In opdracht van OZJT/Samen14 ontwikkelt Kennispunt Twente de Twentse Monitor Sociaal Domein. Ieder kwartaal leveren de 14 Twentse gemeenten hiervoor informatie aan over indicaties Jeugdhulp en Wmo. Op 14 juni 2018 is de nieuwste versie van de openbare Twentse Monitor Jeugdhulp opgeleverd.

In deze nieuwste versie zijn de gegevens van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2018 verwerkt.  De Twentse Monitor Jeugdhulp bevat informatie over de inzet van Jeugdhulp in Twente en per gemeente.

Nieuw is dat met een factsheet in één oogopslag de belangrijkste informatie rond jeugdhulpgebruik in 2017 voor heel Twente en per gemeente in beeld wordt gebracht.

Enkele feiten op een rijtje

  • Het percentage van de jeugdpopulatie (18-) met jeugdhulp is in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016: 11,1% versus 10,7%. Het gaat in 2017 om 15.000 jeugdigen in heel Twente. Dit aantal zal nog stijgen, omdat nog niet alle informatie bekend is. De helft van de jeugdhulp-jeugdigen heeft de basisschoolleeftijd.
  • De meeste jeugdhulp betreft Jeugd-GGZ (52% van alle trajecten), met name specialistische GGZ (behandeling voor diverse problemen en stoornissen). Op nummer twee staat het zogenaamde Maatwerk Jeugd (17% van alle trajecten), waar (o.a.) dagbesteding en individuele begeleiding onder vallen. Het gebruik van individuele begeleiding neemt de laatste jaren toe.
  • In Twente is Jarabee de grootste aanbieder van jeugdhulp. Jarabee biedt Specialistische Jeugdzorg, waaronder ook pleegzorg valt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Twentse Monitor Sociaal Domein. In de tweede helft van 2018 komen hier ook Wmo gegevens op te staan.

Cookie-instellingen