Publicatie subsidieverordening maatregelhulp

09-08-2018

Op 7 augustus is de, door de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk, vastgestelde subsidieverordening maatregelhulp gepubliceerd. Dit betreft de inkoop van jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorgplus, conform de Jeugdwet.

Aanbieders die vanaf 1 januari 2019 jeugdbescherming, jeugdreclassering of jeugdzorgplus willen leveren in Twente, kunnen op grond van deze verordening  een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan vanaf heden tot en met 30 september 2018 worden ingediend.
De aanvraag kunt u adresseren aan:

Regio Twente
T.a.v. Bestuurscommissie OZJT
Postbus 1400
7500 BK ENSCHEDE

In geval van onvolledigheid krijgen aanvragers, die voor 15 september 2018 hun aanvraag hebben ingediend, gelegenheid de aanvraag alsnog aan te vullen tot en met uiterlijk 30 september 2018. Latere aanvragers krijgen die herstelmogelijkheid niet.

In de verordening zijn de indieningsvereisten, de voorwaarden en de beoordelingscriteria te lezen. Hierbij een link naar de verordening.

Besluitvorming
De bestuurscommissie van het OZJT beslist uiterlijk 30 november 2018 op de aanvragen.

Vragen
Met vragen over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij het secretariaat van het OZJT. E-mail: infosamen14@regiotwente.nl

Cookie-instellingen