Samen werken aan lastenverlichting

08-10-2018

Bij de ontwikkeling van het Twents model is door de Twentse gemeenten en zorgaanbieders besloten dat verlichting van de administratieve lasten prioriteit moet hebben. Het streven is zo laag mogelijke administratieve lasten en zo min mogelijk complexiteit.

Het Twents model is nieuw, samen ontwikkelen, ook op het gebied administratieve lastenverlichting, is noodzakelijk. De ervaring, expertise en bovendien denkkracht van aanbieders is nodig om samen met gemeenten te kunnen aanpakken. De positie van aanbieders is in het totaal traject van ontwikkeling heel belangrijk.

In een tweetal startbijeenkomsten in juli, is de gezamenlijke opgave helder met elkaar besproken. Uit een inventarisatie kwamen diverse onderwerpen naar voren die tegen het licht moeten worden gehouden om lasten te kunnen verlichten. Dit zijn

  1. Overgang 2018-2019

  2. Instroom tot zorgproces

  3. Declaratie en verantwoording

  4. Informatie-uitwisseling

  5. Horizontaal toezicht

Voor elk van deze onderwerpen is een werkgroep opgericht bestaande uit medewerkers van gemeenten en zorgaanbieders.

Beschikbare plekken
Na de definitieve gunning starten de werkgroepen. In veel gevallen hebben aanbieders zich al aangemeld voor een of meerdere werkgroepen. In deze tabel vindt u het overzicht. Er zijn nog enkele plekken die invulling behoeven, de nog openstaande vacatures zijn vermeld.

Bent u aanbieder en wilt u meedoen in een van de werkgroepen? Om de werkgroepen te vormen is onderstaande van belang:

  • Aanmelden kan tot  uiterlijk 12 oktober  a.s. via projectsecretariaat OZJT/Samen14: infoSamen14@regiotwente.nl

  • De Twentse gemeenten naar een representatieve afspiegeling van de aanbieders en zullen bij een teveel aanmeldingen keuzes moeten maken die passen binnen deze afspiegeling;

  • Aanbieders die gaan deelnemen in de werkgroepen krijgen zo snel mogelijk (na 12 oktober) een datum en tijdstip door voor de eerste bijeenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst willen we de opdracht en de planning samen met werkgroepleden vaststellen;

  • Zie deze bijlage voor meer informatie over kaders.

De voortgang van opdrachten van de werkgroepen is te volgen via deze website.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op met:
René Koldenhoven of Pim Candel via infoSamen14@regiotwente.nl.

Cookie-instellingen