Uitbreiding Twentse monitor sociaal domein

07-11-2018

OZJT en Kennispunt Twente stellen ieder kwartaal samen de Twentse Monitor Sociaal Domein op. Sinds 2016 zijn gegevens over jeugdigen met jeugdhulp te vinden op www.twentsemonitorsociaaldomein.nl.

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan uitbreiding van de monitor. Met genoegen is nu te melden dat vanaf dit moment ook gegevens over Wmo-ondersteuning beschikbaar zijn.  Het gaat dan om informatie over huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. Denk dan bijvoorbeeld aan hoeveel Twentse inwoners ondersteuning ontvangen en welk soort ondersteuning dat dan is. Ook is te zien wat de grootste aanbieders zijn die in de Twentse gemeenten actief zijn, gebaseerd op het aantal cliënten (maximaal top 10 per gemeente).

Achtergrond van de monitor
De Twentse gemeenten hebben de Twentse Monitor Sociaal Domein sinds 2015 (door)ontwikkeld om van elkaar te kunnen leren en opbrengsten te delen met elkaar. De inhoud van de monitor is continu in ontwikkeling, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten en actualiteiten. De website toont een (vastgesteld) deel van de informatie, die niet te herleiden is naar personen (geen getallen kleiner dan 10). In de nabije toekomst wordt de monitor uitgebreid met informatie over hulpmiddelen en vervoers- en woonvoorzieningen toegekend vanuit de Wmo.

Voor meer informatie over de Twentse Monitor Sociaal Domein kunt u contact opnemen met Kennispunt Twente via regionalemonitor@regiotwente.nl.

Cookie-instellingen