Per 1 mei geldt er een nieuw administratieprotocol

25-04-2019

Het administratieprotocol 3.0 is vanaf 1 mei a.s. van toepassing. In deze nieuwe versie zijn een aantal wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van versie 2.0 verwerkt.

Het administratieprotocol is te vinden onder de algemene documenten op het Portaal voor Zorgaanbieders en bevat de volgende wijzigingen en aanvullingen:

  • In samenspraak met aanbieders is een nieuw format afsprakenoverzicht en verbeterde invulinstructie tot stand gekomen. (Deze documenten zijn ook te vinden op het Portaal voor Zorgaanbieders). Wij verzoeken u per 1 mei het nieuwe format te gebruiken; 

  • De werkwijzen betreffende het afsprakenoverzicht voor de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hof van Twente zijn opgenomen;

  • De addenda van de beschikbaarheidsvoorzieningen, medicatiecontrole en maatregelhulp zijn in deze versie opgenomen;

  • De modules consultatie en diagnostiek zijn qua toewijzing aangepast; er dient te allen tijde afstemming plaats te vinden met de gemeente over de inzet van deze module(s);

  • Dyslexie (EED); er wordt geen afsprakenoverzicht gebruikt bij de inzet van diagnose-/behandeling EED (uitzondering Dinkelland-Tubbergen);

  • Handreiking coördinatiepunt Spoedhulp is opgenomen.

Nut een noodzaak van het afsprakenoverzicht: ‘Het resultaat staat centraal’

De Twentse gemeenten hechten veel waarde aan het gebruik van het afsprakenoverzicht, dit omdat het een centrale rol in de realisatie van het Twents model heeft. De gegevens in het afsprakenoverzicht hebben namelijk als doel om integraal en resultaatgericht te kunnen werken, in een door de gemeentelijke toegang, inwoner en aanbieder gezamenlijk opgezet ondersteuningstraject.

Het afsprakenoverzicht bevat inhoudelijke gegevens die passen bij het inzichtelijk maken van de te behalen resultaten en kent een aantal essentiële gegevens:

  • De hulpvraag;

  • De te behalen resultaten op sociaal-/maatschappelijk gebied;

  • De afspraken over frequentie en periodiciteit van evaluatie;

  • De in te zetten ondersteuning/activiteit(en).

In de afgelopen maanden hebben we naar aanleiding van de eerste ervaringen en juridische aangelegenheden dienen te besluiten het afsprakenoverzicht en de instructie te wijzigen en vooral te verhelderen. We hebben daartoe in gezamenlijkheid met aanbieders en gemeenten een duidelijker format gemaakt en een uitgebreide invulinstructie opgesteld. Per in te vullen tekst leest u in de invulinstructie de mogelijkheden en/of vereisten. Wij verzoeken u om deze instructie nauwkeurig te volgen.

Wij gaan er vanuit dat het nieuwe format en de instructie zullen bijdragen aan een, in samenspraak tussen aanbieder en gemeenten, te realiseren ondersteuningstraject.

 

Cookie-instellingen