Oplevering opdracht Werkgroep 4 (Verlagen administratieve lasten) - Format Managementinformatie

26-04-2019

Om de administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten te verlagen zijn vijf werkgroepen ingericht. Deze werkgroepen bestaan uit medewerkers van gemeenten en aanbieders. Samen werken zij aan voorstellen die lastenverlichting voor alle aanbieders en gemeenten tot doel hebben.

In de afgelopen maanden heeft Werkgroep 4(a) gewerkt aan een nieuwe versie van het format managementinformatie. Het format managementinformatie is onderdeel van het administratieprotocol. Voor alle documenten die de werkgroep heeft opgeleverd geldt dat de werkgroep deze gezamenlijk heeft uitgewerkt. De documenten betreffen gemeenschappelijke stukken vanuit gemeenten en aanbieders.

De werkgroep heeft drie zaken opgeleverd, deze maken onderdeel uit van het nieuwe administratieprotocol.

  • Een overzicht van welke managementinformatie wanneer moet worden aangeleverd 

  • Een nieuw format voor de prognoses die aanbieders elk kwartaal aanleveren bij de gemeenten

  • Een toelichting op het tot stand komen van de nieuwe versie van het format

Alle gecontracteerde aanbieders hebben op 26 april een mail van infosamen14@regiotwente.nl ontvangen met de benodigde informatie en documenten om de omzetgegevens voor het eerste kwartaal aan te kunnen leveren.

Cookie-instellingen