Nieuwsbericht Taskforce Twents Model 1e editie

20-06-2019

Graag brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreft het Twents Model, waar we sinds begin januari 2109 mee werken. Het model is ontwikkeld om in alle situaties maatwerk te kunnen leveren aan inwoners die ondersteuning nodig hebben.

De eerste periode van een nieuwe werkwijze is altijd een periode van zoeken met elkaar. Uit gesprekken met aanbieders en onze eigen ervaringen zijn er dan ook diverse knelpunten geconstateerd. Deze knelpunten moeten met voorrang opgelost worden. Hiervoor hebben we vanuit de gemeenten een taskforce borging Twents Model opgericht.

Inmiddels hebben we met elkaar gekeken welke knelpunten er zijn en welke oplossingen daarbij horen. Een opvallend knelpunt is de informatievoorziening en het gebrek aan inzicht in deze complexe en veelomvattende materie. Alle voorhanden informatie zal de aankomende periode beter geordend en beschikbaar worden gesteld. Ook is er behoefte aan kennisoverdracht en naar alle waarschijnlijkheid een blijvende behoefte om elkaar in een lerende omgeving te ontmoeten rondom casuïstiek. We zullen u vanaf vandaag regelmatig informeren over de knelpunten die we oplossen en het Twents Model dat we doorontwikkelen door met elkaar te leren en verbeteren. We verwachten de taskforce na de zomer weer te kunnen ontbinden. Vooralsnog willen we nu vooral de basis op orde krijgen en houden, om vervolgens de mogelijkheden die we zien voor doorontwikkeling en innovatie te benutten.

In het Zorgportaal  is het nieuwsbericht onder Algemene Documenten toegevoegd. Alle toekomstige nieuwsberichten van de Taskforce zullen hier ook geplaatst worden. Het nieuwsbericht bevat belangrijke informatie voor de uitvoer zorg en backoffice voor zowel aanbieders als gemeenten.

U kent hoogstwaarschijnlijk de infographic van de klantreis die een inwoner maakt als hij zorg nodig heeft. Dit proces is helder in kaart gebracht, maar mist het proces op de achtergrond om de juiste zorg te leveren. Vanaf het moment dat een client de beschikking ontvangt en de zorg kan aanvangen zal de aanbieder allerlei administratieve handelingen moeten verrichten. We zullen aankomende tijd deze infographic uitbreiden naar het complete verhaal van zorgaanvraag naar resultaat, inclusief scholing en administratieve processen, zodat u in een oogopslag kunt zien hoe het hele proces verloopt.

De knelpunten die in het eerste nieuwsbericht belicht en opgelost worden zijn:

  • Administratieprotocol
  • Twents Model – oefenen en ontmoeten
  • Direct, indirecte en reistijd
  • Declaratie Wmo per 4 weken- Monitoringsinformatie per maand
  • Startdatum
  • Urenbundel
  • “Hoe” invullen
  • Consultatie & Diagnostiek
  • Pedagogisch Leefklimaat
  • Dyslexie zorg  en termijnen
Cookie-instellingen