Per 1 augustus geldt er een nieuw administratieprotocol

22-07-2019

Het administratieprotocol 4.0 is vanaf 1 augustus a.s. van toepassing. In deze nieuwe versie zijn een aantal wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van versie 3.0 verwerkt.

Het administratieprotocol is te vinden onder de algemene documenten op het Portaal voor Zorgaanbieders en bevat de volgende wijzigingen en aanvullingen:

 • Afsprakenoverzicht wordt niet gebruikt bij consultatie en diagnostiek (3.4.1);
 • Tekst consultatie en diagnostiek is aangescherpt (3.4.1)
 • Tekst Dyslexie is aangescherpt betreffende de termijnen (3.5);
 • Planvormende fase (3.6.3);
 • Aanlevering kosten aan CAK (5.5);
 • Verhuizing cliënt of gezaghebbende (6.2);
 • Medicatiecontrole is aangescherpt conform afspraken (addendum 1);
 • Omschrijving verschillende vormen van tijd is verduidelijkt in de invulinstructie (bijlage 3, invulinstructie afsprakenoverzicht);
 • Verduidelijking indicatiedatum en startdatum (bijlage 2 en 3, afsprakenoverzicht en invulinstructie);
 • 24-uurs crisisbereikbaarheid Jeugd-GGZ aangepast (bijlage 6)
 • Managementinformatie toegevoegd (bijlage 9).
Cookie-instellingen