Indexering tarieven en subsidiebedragen WMO 2015 en jeugdhulp Twents Model

18-09-2019

In een aantal contracten, zoals deze zijn gesloten ten behoeve van de inkoop “WMO 2015 en jeugdhulp Twentsmodel”, zijn indexeringsclausules opgenomen. Jaarlijks wordt na 1 september bepaald wat het indexeringspercentage is voor de het komende boekjaar.

De afgesproken tarieven worden jaarlijks aangepast conform de systematiek zoals deze door de NZA is ontwikkeld. Via het Zorgportaal (onder algemene bijlagen) kunt u de memo met het indexeringspercentage bekijken.

 

Cookie-instellingen