Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd? Niet in Twente!

28-11-2019

Op 8 november jl. is het inspectierapport “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd” verschenen. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de inspectie zijn erg algemeen. De situatie in Twente geeft een veel genuanceerder beeld.

Die nuance willen we via deze weg aanbrengen in de reacties op de rapportage van de inspectie.

De Twentse gemeenten, de gecertificeerde instellingen (GI’s) en andere betrokkenen uit de jeugdbeschermingsketen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om kwalitatief goede zorg uit te kunnen voeren. De gestelde normen worden doorgaans gehaald en er staan geen kinderen op de wachtlijst bij de GI’s. Wel zien we wachtlijsten in de keten en bij bepaalde vormen van specialistische zorg. We herkennen dat de werkdruk voor de medewerkers van de GI’s toeneemt, onder andere door de complexiteit en heftigheid van de casuïstiek. De arbeidsmarkt is kwetsbaar, ook in Twente.

De gemeenten en GI’s hebben goede en meerjarige contractafspraken gemaakt en we zijn goed met elkaar in gesprek over de opgaves die er liggen. Het beeld dat wethouders en ambtenaren rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen, wordt in Twente niet herkend.

In Twente zijn sinds maart 2019 ontwikkeltafels ingericht, waarvan er één gericht is op verbeteringen binnen de jeugdbeschermingsketen. Alle organisaties binnen deze keten (gemeenten, GI’s, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis Twente) zijn hier samen aan het werk om de zorg die nodig is voor een zeer kwetsbare groep, beter vorm te geven.

Het rapport kunt u hier lezen.

Cookie-instellingen