Declaratieperiode voor Wmo-overeenkomsten

12-12-2019

De Twentse gemeenten gaan per 1 januari 2021 over op maandelijkse declaraties voor de Wmo-overeenkomsten.

Voor 2020 blijven wij de vierwekelijkse declaratieperiode hanteren. Wij volgen daarmee het landelijke advies. (Zie hier verdere info van het i-sociaaldomein).

Levert dit in 2020 onoverkomelijke problemen voor u op? Dan horen wij dit graag via infosamen14@regiotwente.nl.

Bijzonderheden 2020

Periode 1 2020 start op 30 december 2019. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2020. Dit betekent dat op 30 en 31 december 2019 de tarieven 2019 nog gelden.

Daarnaast attenderen wij u ook graag op de factsheet van het CAK over het Abonnementstarief Wmo, een vast tarief voor de eigen bijdrage.

Cookie-instellingen