Besluit over het bevriezen van uw lopende inschrijving

29-04-2020

Door de maatregelen als gevolg van de Coronacrisis hebben zich allerlei onvoorziene omstandigheden voorgedaan die voor inwoners en bedrijven, maar zeker ook voor gemeenten enorme impact hebben. Eén van de gevolgen van de Coronacrisis is dat de zorgcontinuïteit in het geding is.

Hierdoor dreigen zowel inwoners die zorg nodig hebben als gecontracteerde zorgaanbieders die momenteel geen, minder of andere zorg kunnen verlenen in de problemen te komen. De gemeenten hebben de laatste weken dan ook alles op alles gezet om de zorgcontinuïteit te borgen. Dat heeft veel tijd en energie gekost en nog dagelijks zijn de gemeenten daar heel erg druk mee. Daarom hebben de gemeenten besloten om per 29 april 2020 de beoordelingen en gunningen van nieuwe en gewijzigde inschrijvingen te ‘bevriezen’ tot nader order.

(Nieuwe) zorgaanbieders steken veel tijd en energie in de inschrijving voor de raamovereenkomst. Om ook aan deze investering van zorgaanbieders recht te doen en geen extra administratieve last te veroorzaken, ‘bevriezen’ we de openstaande inschrijvingen met de bijbehorende ingeleverde documenten. Dit houdt in dat de geldigheidsduur en termijnen bevroren worden per 29 april 2020 en de inschrijving en documenten hierdoor geldig blijven.

Zodra er meer duidelijk is over het vervolg van de getroffen maatregelen en de gevolgen van de Coronacrisis en de gemeenten weer voldoende tijd en ruimte over hebben om beoordeling en gunning goed uit te voeren, zullen de inschrijvingen beoordeeld worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de periode waarin de beoordelingen stil hebben gelegen. De gemeenten vertrouwen op uw begrip voor dit noodgedwongen besluit.

Cookie-instellingen