Wijziging van rechtsvorm

12-05-2020

Wijzigingen in rechtsvorm/inschrijvingsvorm mogen alleen als daar vooraf schriftelijke toestemming voor is verleend door OZJT. Dit is vermeld in de aanbestedingsleidraad en de overeenkomst. In praktijk gebeurt dit regelmatig niet, met alle problemen van dien.

Gaat uw organisatie van rechtsvorm of inschrijvingsvorm wijzigen? Dan moet u hier dus tijdig vooraf toestemming voor vragen. Op die manier kan uw overeenkomst doorlopen en kan het administratief goed worden geregeld. Doet u dit niet of niet tijdig, dan heeft dit gevolgen voor uw overeenkomst en kan dit zelfs tot ontbinding van de overeenkomst leiden.
 
Via Negometrix kunt u ons verzoeken om uw rechtsvorm te wijzigen. Het is nodig om bewijsstukken, op naam van de nieuwe rechtsvorm, via Negometrix aan te leveren. De benodigde stukken zijn:

  • Uittreksel van de inschrijving kamer van koophandel (of indien dit nog niet het geval is: namen van de nieuwe bestuurders en tekeningsbevoegde personen)
  • Gedragsverklaring aanbesteden
  • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
  • Verklaring Betalingsgedrag.
Cookie-instellingen