Twentse aanpak zorgcontinuïteit corona wordt verlengd tot 1 juli

04-06-2020

De Twentse gemeenten hebben de Twentse aanpak over zorgcontinuïteit vanwege corona verlengd tot 1 juli 2020. Zo sluiten ze aan bij de afspraken tussen Rijk en VNG. Tot uiterlijk 31 juli kunnen aanbieders een aanvraag voor een continuïteitsbijdrage doen.

Aanbieders die in aanmerking komen voor een continuïteitsbijdrage kunnen tot maximaal 2 maanden na het einde van de laatste dag binnen een zorgperiode een factuur voor de continuïteitsbijdrage indienen.

Colleges van B&W van 13 Twentse gemeenten hebben dit op 2 juni besloten. De gemeente Hof van Twente beslist hierover op 9 juni.
Per 1 juni zijn er geen restricties meer vanuit het RIVM voor de reguliere hulpverlening. De basis-hygiëneregels zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden blijven wel van kracht. Ook gelden uiteraard de aanwijzingen van onze Veiligheidsregio.
Kabinet, VNG en gemeenten roepen op de zorg die vanwege corona tijdelijk is gestopt, weer op te starten.

Cookie-instellingen