Continuïteitsbijdrage en Meerkostenregeling

15-07-2020

In lijn met de landelijke regeling is de regeling continuïteitsbijdrage per 1 juli 2020 gestopt. De verwachting is dat alle zorg en ondersteuning vanaf 1 juli weer gecontinueerd is. We hebben begrepen dat de richtlijnen van het RIVM niet voor alle vormen van dagactiviteiten even goed toepasbaar zijn

Daarom hebben we de GGD gevraagd met passend advies te komen hoe in deze situaties om te gaan met de anderhalve meter regels, zodat ook voor deze doelgroepen dagactiviteiten zoveel als mogelijk door kunnen gaan. Het kan zijn dat zorgaanbieders om aan de landelijke maatregelen te kunnen blijven voldoen, extra kosten hebben moeten maken. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn een aantal criteria afgesproken, zo moeten de kosten aantoonbaar, proportioneel en doelmatig zijn. In de update van 23 juni 2020 zijn zorgaanbieders geïnformeerd over deze ‘meerkosten’ regeling. De eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk over vergoeding van corona-meerkosten in het Sociaal Domein, zijn verlengd van tot en met 31 december 2020. Na de zomer verwachten we de regionale uitwerking van deze regeling te kunnen publiceren.

Cookie-instellingen