Indexatie tarieven 2021

02-10-2020

In een aantal contracten en subsidieverordeningen, zoals deze zijn gesloten ten behoeve van de inkoop “WMO 2015 en Jeugdhulp Twents model”, zijn indexeringsclausules opgenomen. Jaarlijks wordt na 1 september bepaald wat het indexatiepercentage is voor de het komende boekjaar.

De afgesproken tarieven worden jaarlijks aangepast conform de systematiek zoals deze door de NZA is ontwikkeld. Gecontracteerde aanbieders hebben via email hierover een brief ontvangen.

In het Zorgportaal kunt u deze brief met het indexatiepercentage bekijken. Daarnaast worden de tarieven voor 2021 binnenkort zichtbaar gemaakt bij uw gecontracteerde producten in het Zorgportaal.

Cookie-instellingen