Klankbordgroep administratieprotocol: meld u aan!

15-10-2020

Afgelopen jaren heeft OZJT/Samen14 samen met alle zorgaanbieders en gemeenten in regio Twente grote stappen gezet naar een gezond zorglandschap.

Samenwerken in gezond vertrouwen, verlaging van de administratieve lasten en leren van en ontwikkelen met elkaar, dat zijn de waarden waaraan we samen zijn gaan bouwen. Zo kunnen zorgaanbieders de juiste zorg bieden aan inwoners die zorg nodig hebben en kan OZJT/Samen14 echt zakelijk partner zijn.

Klankbordgroep administratieprotocol

Onderdeel van het zakelijk partnerschap zijn de overeenkomsten en het bijbehorende administratieprotocol. Dit protocol wordt, indien nodig, ieder kwartaal geactualiseerd. Om aanbieders te betrekken bij deze actualisatie, wordt een klankbordgroep administratieprotocol opgericht.

Wat vragen wij aan de klankbordgroep?

De klankbordgroep met ca.10 aanbieders wordt gevraagd advies uit te brengen op de wijzigingen in het administratieprotocol en deze te toetsen op haalbaarheid. Ook vragen wij de klankbordgroep aan de voorkant suggesties mee te geven. Dit is maximaal één keer per kwartaal, afhankelijk van de wijzigingen. In de uitnodigingsbrief leest u meer over wat wij aan deelnemers van de klankbordgroep vragen.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst is op 5 november van 14.30-16.00 uur. Dan ontvangen we graag feedback op de huidige versie van het administratieprotocol (5.0).

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Stuur dan uiterlijk 27 oktober een mail naar infosamen14@regiotwente.nl o.v.v. deelname klankbordgroep administratieprotocol. Uiterlijk 30 oktober ontvangt u van ons bericht of u kunt deelnemen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

 

Cookie-instellingen