Zorgverlening tijdens Coronacrisis

23-12-2020

Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk doorgaat. Het landelijke beleid is dat kwetsbare inwoners juist tijdens de coronacrisis extra hulp en ondersteuning nodig hebben.

Het is belangrijk dat zij die in welke vorm dan ook binnen de verschillende onderdelen van het sociaal domein blijven ontvangen. De nadrukkelijke oproep van het kabinet en de VNG is om die zorg zo veel en zo goed mogelijk uit te blijven voeren.

Zie voor informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg

We krijgen veel vragen van aanbieders over het leveren van alternatieve zorg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Notitie accountantscontrole in relatie tot corona-compensatie sociaal domein 2020’ van het Ketenbureau I-sociaal domein.

Het document is te vinden via de volgende link:   https://i-sociaaldomein.nl/file/download/57982642/notitie-accountantscontrole-corona-compensatie-28102020.pdf

Cookie-instellingen