Onderzoek naar zorgfraude toont verwevenheid tussen zorg en criminaliteit

20-01-2021

Op vrijdag 15 januari werd het rapport ‘verwevenheid Zorg en Criminaliteit’ gepubliceerd. Dit rapport is het eindproduct van het onderzoek dat het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft gedaan naar zorgfraude-casussen bij 22 aanbieders uit Twente.

Het IKZ is een landelijke organisatie die onderzoek doet naar zorgfraude, trends en ontwikkelingen daarbinnen signaleert en het onderzoek naar de verwevenheid tussen criminaliteit en zorg in samenwerking met het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) heeft uitgevoerd. Je vindt het rapport hier.

In Twente wordt al fors ingezet op de aanpak van zorgfraude, waarbij onze regio één van de landelijke voorlopers is. Twente stelt al voorwaarden aan actieve en nieuw toetredende zorgaanbieders. Dit rapport toont echter aan dat deze voorwaarden malafide ondernemers nog onvoldoende uitsluiten en een verdere aanscherping nodig is om dit wel te bereiken met het doel voldoende en goede zorg voor kwetsbare inwoners.

IKZ onderzoek
In de rapportage wordt ingegaan op de verwevenheid tussen (ondermijnende) criminaliteit en 22 zorgorganisaties. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een aantal criminele netwerken die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit, actief worden en zijn in de zorgsector. Het merendeel van die 22 zorgorganisaties wordt in verband gebracht met hennepteelt, zo zijn diverse hennepkwekerijen op zorglocaties aangetroffen. Tevens zijn er signalen van witwassen, mensensmokkel en diverse vormen van fraude (belastingfraude, uitkeringsfraude, faillissementsfraude).

Aanpak zorgfraude in Twente
Twente is voorloper in de aanpak van zorgfraude. Dat is ook de reden dat wij, vanuit de gezamenlijke onderzoeken relatief veel misstanden detecteren en ook moeten constateren dat er in een aantal gevallen verwevenheid is met andere criminaliteit (waaronder hennepteelt). Twente heeft al strenge voorwaarden aan de voorkant, zowel via het barrièremodel van het OZJT als in de inkoop- en contracteringsvoorwaarden van individuele gemeenten. Voorwaarden die de komende periode nog verder zullen worden aangescherpt om goede zorg voor kwetsbare inwoners te kunnen garanderen. Verschillende overheidspartners, waaronder Twentse gemeenten, OZJT/Samen14, Sociale Recherche Twente (SRT), politie, Openbaar Ministerie (OM) en Belastingdienst, werken onder het RIEC-convenant intensief samen om misstanden aan te pakken en fraude en criminele activiteit vanuit of rondom zorg te voorkomen. Daarnaast is er een projectgroep Zorgfraude die zich inzet om de aanpak van zorgcriminaliteit/zorgfraude aan de voorkant zo stevig mogelijk te maken (via bijv. screening, voorwaarden, kwaliteitseisen etc.). Vanuit veel andere delen van het land worden wij benaderd over onze aanpak en wordt onze werkwijze overgenomen.

Artikelen verschenen over het rapport:

Tubantia
NRC
Volkskrant
RTL Nieuws

Cookie-instellingen