Klankbordgroep administratieprotocol

02-02-2021

Afgelopen jaren heeft OZJT/Samen14 samen met alle zorgaanbieders en gemeenten in regio Twente grote stappen gezet naar een gezond zorglandschap.

Samenwerken in gezond vertrouwen, verlaging van de administratieve lasten en leren van en ontwikkelen met elkaar, dat zijn de waarden waaraan we samen zijn gaan bouwen. Zo kunnen zorgaanbieders de juiste zorg bieden aan inwoners die zorg nodig hebben en kan OZJT/Samen14 echt zakelijk partner zijn.

Onderdeel van het zakelijk partnerschap zijn de overeenkomsten en het bijbehorende administratieprotocol. Dit protocol wordt, indien nodig, ieder kwartaal geactualiseerd. Om aanbieders te betrekken bij deze actualisatie, is een klankbordgroep administratieprotocol opgericht.

Deze klankbordgroep wordt voor publicatie gevraagd advies uit te brengen op de wijzigingen in het administratieprotocol en deze te toetsen op haalbaarheid. Ook vragen wij de klankbordgroep aan de voorkant suggesties mee te geven.

Deze klankbordgroep bestaat uit 9 aanbieders en een vertegenwoordiging van de gemeenten. Intussen heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin mogelijke wijzigingen in versie 5.0 van het administratieprotocol zijn besproken. Dit heeft geleid tot een actualisatie naar versie 6.0, waarvoor het concept is voorgelegd aan de klankbordgroep. Deze versie wordt binnenkort gepubliceerd.

Op het zorgportaal vindt u een overzicht met deelnemers aan de klankbordgroep. Andere aanbieders kunnen bij hun terecht met hun vragen en input voor de klankbordgroep.

Lees meer in het verslag bestuurlijk overleg met als thema 'governance van netwerken’.

Cookie-instellingen