Kwetsbare kinderen beschermen: in Overijssel doen we dat samen

05-07-2021

De Twentse en IJssellandse gemeenten, Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Stichting, Leger des Heils (gecertificeerde instellingen) en andere betrokkenen uit de jeugdbeschermingsketen werken al langere tijd goed samen.

Dit is cruciaal om kwalitatief goede zorg uit te kunnen voeren en vraagt om dagelijkse investering vanuit iedereen. De inspectie heeft deze vruchtbare samenwerking ook opgemerkt en heeft vertrouwen in hoe wij het in Overijssel met elkaar vormgeven. Dat blijkt uit het rapport “Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”, dat op 5 juli jl. is verschenen.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de inspectie geven het landelijk beeld en er wordt ook ingezoomd per regio. De inspectie geeft aan dat de doorbraakaanpak in Overijssel vrijwel tot het gewenste resultaat heeft geleid en heeft het vervolgtoezicht in onze regio afgesloten. De gestelde normen worden gehaald en nagenoeg alle kinderen krijgen tijdig passende zorg. Daar hebben we samen een stevige basis voor gelegd. Die biedt ons perspectief voor de toekomst. Want, dat er voldoende vertrouwen is vanuit de inspectie, wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn in Overijssel. We zien dat ook in Overijssel de arbeidsmarkt kwetsbaar is. We blijven daarom intensief met elkaar samenwerken en om voldoende uitvoerende professionals te kunnen blijven werven en behouden, ontwikkelen we een strategische HR-agenda. Dit doen we met de Overijsselse gemeenten, onze drie gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en de twee Veilig Thuis organisaties.

Het Overijsselse rapport kunt u hier lezen.

 

Ook interessant

 

Cookie-instellingen