Wet wijziging woonplaatsbeginsel

15-09-2021

In navolging op het bericht van 29 april 2021 willen we u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken. De Twentse gemeenten zijn volop bezig met de implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Daarbij sluiten zij aan bij het implementatieplan zoals deze gecommuniceerd is door het Ketenbureau i-Sociaal Domein. De uitzoekklus om te bepalen welke dossiers overgedragen moeten worden is nog niet volledig klaar en in volle gang. Wel heeft het merendeel van de Twentse gemeenten een eerst aanlevering gedaan via de daarvoor bestemde transporttool. Hierdoor laten gemeenten elkaar onderling weten welke dossiers overgedragen worden. Daarna moeten gemeenten onderling het eens zijn met de overdracht en zal daar waar nodig nadere afstemming over plaatsvinden. Zodra deze overeenstemming er is zullen ook de zorgaanbieders geïnformeerd worden. Op 16 september is er vanuit het Ketenbureau i-Sociaal Domein een nieuw Webinar waar nieuwe en aanvullende informatie beschikbaar zal komen met betrekking tot de overdracht en zorgcontractering. Gemeenten doen er alles aan om zo spoedig mogelijk de communicatie met zorgaanbieders op gang te brengen zodat de systemen waaronder het berichtenverkeer goed ingericht kunnen worden.

Mocht u vragen hebben over het woonplaatsbeginsel voor een specifieke gemeente dan kunt u op het zorgportaal een lijst met contactpersonen per gemeente vinden.

Cookie-instellingen