Indexering tarieven en subsidiebedragen WMO 2015 en jeugdhulp Twents Model 2022

01-10-2021

In een aantal contracten, zoals deze zijn gesloten ten behoeve van de inkoop “WMO 2015 en jeugdhulp Twents model”, zijn indexeringsclausules opgenomen. Ieder jaar wordt na 1 september bepaald wat het indexeringspercentage is voor het komende boekjaar.

De afgesproken tarieven worden jaarlijks aangepast. Dit gebeurt volgens de systematiek die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA )is ontwikkeld.

Via uw inlog in het Zorgportaal kunt u de memo met het indexeringspercentage voor het jaar 2022 bekijken bij de algemene documenten.

Binnenkort wordt de aanpassing ook zichtbaar bij uw gecontracteerde producten in het zorgportaal.

Cookie-instellingen