Indexatie tarieven 2022

17-12-2021

In een aantal contracten en subsidieverordeningen ten behoeve van de inkoop “WMO 2015 en Jeugdhulp Twents model”, zijn indexeringsclausules opgenomen. Jaarlijks wordt na 1 september bepaald wat het indexatiepercentage is voor de het komende boekjaar.

Na 1 september werd bekend dat de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) het indexatiepercentage voor het jaar 2022 heeft aangepast. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een oproep gedaan aan alle gemeenten om de loongebonden component van de indexatie te verhogen met 1,13%.

De Twentse gemeenten hebben besloten om gehoor te geven aan de oproep van de VNG. Dit houdt in dat de loongebonden component van de indexatie wordt verhoogd met 1,13%. Daarmee wordt eenmalig afgeweken van de contractafspraken. De Twentse gemeenten zien dat de situatie waarin zorgaanbieders zich momenteel bevinden bijzonder is. De coronapandemie vraagt veel van de samenleving en misschien wel het meest van de zorg.

Gecontracteerde aanbieders zijn via de mail geïnformeerd en vinden in het Zorgportaal meer informatie over de indexatie en de tarieven voor 2022.

Cookie-instellingen