Voorlopige gunning nieuwe inschrijvers Twents Model

26-01-2022

De aanbestedende dienst heeft geoordeeld dat onderstaande aanbieders voldoen aan de gestelde eisen

en heeft daarom besloten de opdracht voor het uitvoeren van de ondersteuning op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ten behoeve van het Twents Model, voor de onderdelen waarvoor genoemde aanbieders zich hebben ingeschreven, voorlopig te gunnen.

Alle inschrijvers waaraan is gegund, hebben de mogelijkheid om binnen 20 dagen na aankondiging van deze beslissing een voorlopige voorziening te starten bij de rechtbank. Wanneer geen van de inschrijvers gebruik maakt van deze optie, wordt de gunning definitief.

All in the family

CariCon Gezinshuis

Cuidate Jeugd

IMEAN CARE BV

Joy-ondersteuning op maat

MentalScope

Optimus zorg Twente

Parlijn Zorgorganisatie B.V

Cookie-instellingen