SamenTwente: Gezond, veilig en vitaal

02-03-2022

Een nieuw tijdperk van samenwerken breekt aan. Het Openbaar Lichaam Gezondheid, ook wel Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gezondheid of Regio Twente genoemd, gaat vanaf vandaag verder onder de naam SamenTwente.

Een naam die de intensieve en waardevolle samenwerking van de veertien Twentse gemeenten op het gebied van gezondheid onderstreept. SamenTwente is de overkoepelende organisatie van de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en de andere twee organisaties, te weten de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GDD) Twente en Veilig Thuis Twente (VTT). Zowel Kennispunt Twente als Samen14 zijn als gast ondergebracht. Samen staan we aan de lat voor een gezond, veilig en vitaal Twente. 

Van Regio Twente... 

We gaan even terug in de tijd. Op 8 juli 2021 werd Regio Twente ontbonden en opgedeeld in drie delen: 

  • SamenTwente 
    Een gemeenschappelijke regeling met focus op het gebied van gezondheid, bestaande uit: 
    Gemeentelijke gezondheidsdienst Twente (GGD), Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp (OZJT) en Veilig Thuis Twente. 
  • Twente Board en een uitvoeringsorganisatie: 
    Een samenwerking op sociaaleconomisch gebied tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen. 
  • Recreatieschap Twente. 

...Naar SamenTwente 

Wij zijn er voor de inwoners van Twente. De Twentse samenleving. Wij zijn een samenwerking van en voor gemeenten. Samenwerken met lokale en regionale ketenpartners, stakeholders en vanuit en voor de Twentse samenleving. Met onze drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren we en voeren we de taken uit die de overheden hebben. SamenTwente is de spreekbuis voor GGD Twente, VTT en OZJT naar de deelnemende gemeentes en stakeholders. Alleen samen kunnen we dwarsverbanden leggen, signaleren, agenderen en hebben we volume waarmee we de kwaliteit van diensten kunnen waarmaken. Door deze samenwerking wordt de bestuurlijke drukte minder en zijn we effectiever. Samen staan we klaar voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Drie sterke organisaties, één SamenTwente 

Eén SamenTwente voor GGD, OZJT en VTT, waarbij elk van de drie organisaties een eigen positie, identiteit en herkenbaarheid behoudt voor onze inwoners.  

Wij zijn er voor iedereen in Twente. Juist op die momenten dat je ons nodig hebt. Een samenwerking van en voor gemeenten. Zo staan wij klaar voor alle inwoners van Twente. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg.  

Bekijk ook onze video op de website.

We bewegen mee met de tijd en blijven ons voortdurend ontwikkelen. 

Cookie-instellingen