Aankondiging verlenging Raamovereenkomst

17-03-2022

De Raamovereenkomsten Integrale Inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet worden verlengd met de maximale periode van twee jaar. Dat hebben de colleges van de Twentse gemeenten besloten.

De verlenging gaat in op 1 januari 2023. De Raamovereenkomsten hebben daarmee een looptijd tot en met 31 december 2024. De condities en voorwaarden van de Raamovereenkomsten blijven na verlenging onverkort van kracht.

De verlenging van de Raamovereenkomst heeft betrekking op de volgende subtenders:

  • Ondersteuningsbehoefte Wmo
  • Ondersteuningsbehoefte Jeugd
  • Dyslexie
  • Diagnostiek
  • Wonen en verblijf
  • Medicatiecontrole (excl. medische comorbiditeit; ondersteuningsbehoefte 4e).
  • Beschikbaarheidsvoorzieningen WVHS en Crisis
  • Academische functie JGGZ

Nadere uitwerking

De komende maanden werken de Twentse gemeenten het besluit tot verlenging van de Raamovereenkomsten verder uit. Alle gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen vóór 1 oktober a.s. een brief met daarin de beslissing over de verlenging.

De gemeenten geven dan ook uitwerking aan het besluit om de overeenkomsten van zorgaanbieders die gedurende een langere periode geen cliënten van de Twentse gemeenten in zorg hebben gehad niet te verlengen. De betreffende zorgaanbieders ontvangen hierover een brief met daarin een nadere motivering van deze beslissing. Dit besluit heeft ook gevolgen voor de tussentijdse toetreding. De Twentse gemeenten hebben besloten de tussentijdse toetredingsronde van maart en september 2022 door te laten gaan.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar infosamen14@regiotwente.nl.

Cookie-instellingen