Resultaten Regionale Expertteams Overijssel in 2021

13-05-2022

In maart 2021 startte het Expertise Netwerk Jeugd Overijssel met twee Regionale Expertteams, een in IJsselland en een in Twente. We hebben het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) gevraagd om met ons mee te denken en te doen

Het IPW heeft tot eind 2021 meegewerkt aan het professionaliseren van de Regionale Expert Teams (RET’s).De bevindingen zijn inmiddels gebundeld in een infographic, opgesteld door IPW. In de infographic leest u hoe we de RET’s hebben vormgegeven qua proces, wat de opbrengst is en hoe de samenwerking is verlopen. We sluiten de infographic af met een groot compliment van Jeugdbescherming Overijssel: "In de huidige opzet van 't RET zou ik al mijn jongeren willen bespreken!". Deze infographic delen we graag met u.

Doordat de structuur van het RET inmiddels staat hebben we de samenwerking met het IPW vanaf 1 januari 2022 beëindigd. We werken inmiddels met ‘vaste’ RET-teamleden vanuit de verschillende sectoren in de jeugdzorg (GGZ, LVB, specialistische jeugdhulp, jeugdzorgplus), zowel in IJsselland als Twente. Dat werkt plezierig en efficiënt.
 
De aanmeldingen blijven volop doorlopen, zowel in IJsselland als in Twente. Wijkcoaches en met name jeugdbeschermers weten ons goed te vinden om mee te denken over passende oplossingen voor hun cliënten. De al eerdergenoemde onderwerpen, zoals onvoorwaardelijk wonen en aansluiting tussen 18- en 18+ zorg komen ook nu geregeld als hulpvragen aan de orde in het RET. Punt van zorg zijn de wachtlijsten voor met name kleinschalige voorzieningen als gezinshuizen, zorgboerderijen en kleinschalig wonen c.q. behandelen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel in het algemeen, of specifiek over de RET’s? Meldt u zich dan aan voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Cookie-instellingen