Aankondiging marktbijeenkomst en marktconsultaties

04-04-2018 3758 keer bekeken

Meer weten over de aanbestedingen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019? Vragen over het Twents model? Zet dan 23 april 2018 vast in de agenda en kom naar de grote marktbijeenkomst!

Wat gaan we doen?

Marktbijeenkomst
Maandag 23 april 2018 organiseert OZJT/Sament14 namens de 14 Twentse gemeenten een groots opgezette marktbijeenkomst. Deze marktbijeenkomst is bedoeld voor alle aanbieders die jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning willen gaan leveren per 2019 in de Regio Twente. Tijdens de marktbijeenkomst wordt er een uitgebreide uitleg gegeven van het Twents Model, dat vanaf 2019 de basis vormt voor de toegang tot de Jeugdwet en de maatschappelijke ondersteuning en voor de contractering van de aanbieders. Daarnaast zal het proces van de komende maanden geschetst worden. 

Marktconsultaties
Naast de marktbijeenkomst, vinden op 24 april 2018 meerdere marktconsultaties plaats, waar met een beperkter aantal aanbieders het gesprek gevoerd wordt over de conceptbestekteksten van een deel van de aanbesteding (te weten: de Ondersteuningsbehoeften en de modules Wonen & Verblijf en Diagnostiek). Zorg dat u, als u zich in wilt schrijven voor de Marktconsultatie, ook aanwezig bent bij de Marktbijeenkomst op 23 april! 

Hoe ziet het proces er dan uit?

10 april 2018: 

  • Tijden en locaties voor de marktbijeenkomst en marktconsultaties worden bekend gemaakt.  Daarnaast worden de selectiecriteria voor de marktconsultaties bekend. Aanbieders kunnen zich voor de marktbijeenkomst en marktconsultaties vanaf deze datum tot en met 16 april 2018 via Negometrix inschrijven.  
  •  De conceptbestekteksten en aanvullende documenten worden via Negometrix gepubliceerd. Tevens zullen wij hierbij een aantal specifieke vragen bekend maken die wij graag willen bespreken tijdens de marktconsultaties op 24 april 2018.

16 april 2018: 

  • Tot en met 16 april 2018 hebben alle aanbieders de tijd om verduidelijkingsvragen te stellen over de gepubliceerde stukken. Tijdens de marktbijeenkomst en marktconsultaties gaan wij in op de meest gestelde vragen. 

17 april 2018:

  • De selectie van aanbieders voor de marktconsultaties wordt bekend gemaakt via de Samen14 website en Negometrix.

Van de marktbijeenkomst en marktconsultaties worden verslagen gemaakt die na afloop van de bijeenkomst en consultaties gepubliceerd worden op Negometrix. 

Negometrix

Klik hier voor de link naar de tender waar de marktbijeenkomst is gepubliceerd op Negometrix. 

Via deze tender komen op 10 april ook de documenten beschikbaar. Via de 'Vraag & Antwoord module' kunnen aanbieders vragen stellen of opmerkingen plaatsen over de conceptstukken.

 

Cookie-instellingen