Start aanbesteding jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

12-06-2018 10717 keer bekeken

Het is zover! Vandaag is door de gemeenten, door de aanbestedende dienst Regio Twente, de inschrijving voor de openbare aanbesteding van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019 geopend.

Het intensieve proces van de afgelopen jaren, maanden, dagen om het Twentse zorglandschap te transformeren, is vandaag bekrachtigd door het in de markt zetten van het Twents model. Samen met aanbieders is opgetrokken, samen ontwikkeld; het proces is van a tot z uniek geweest. In Twente gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en integraal werken rond de inwoner en het gezin. De publicatie van bestekken is een belangrijk markeerpunt in het proces op weg daar naartoe, we hebben een zichtbare stap genomen om trots op te zijn. 

De introductie van deze werkwijze start op 1 januari 2019. Aanbieders die vanaf deze datum in Twente jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning (Jeugdwet en Wmo 2015) willen leveren, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven op de aanbesteding. Alle inhoudelijke documenten van deze aanbesteding zijn te vinden op Negometrix. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht. Klik hier voor een link. Inschrijven kan alleen via Negometrix. 

Leeswijzer Hoofdtender en subtenders
De inleiding van de Hoofdtender dient als leeswijzer en leidt door tenders heen. De hele hoofdtender moet doorlopen en geaccepteerd worden alvorens op (een van de) overige onderdelen kan worden ingeschreven. In de aanbesteding kan de aanbieder aangeven in welke gemeenten zij dienstverlening willen verzorgen. 
De handleiding van Negometrix helpt u op weg in het gebruik ervan. Zo ondervindt u geen belemmeringen bij het meedoen aan deze aanbesteding. 

Vragen stellen
Conform de Europese aanbestedingsvoorschriften kunnen inhoudelijke vragen over de bestekken (tenders) enkel worden beantwoord via het onderdeel ‘vraag&antwoord’ in Negometrix. De vragen die aanbieders daar stellen worden centraal teruggekoppeld in een Nota van inlichtingen. Vragen stellen via Negometrix kan tot 26 juni 2018. Vanaf 5 juli staan alle antwoorden daarop online op Negometrix, in de Nota van inlichtingen. 

Kijk op de pagina 'Inkoop 2019' voor meer informatie. Hier vindt u ook (algemene) vragen en antwoorden

Cookie-instellingen