Update inkoop weinig voorkomende hoog specialistische 24-uurs zorg en crisisbedden

05-07-2018 4756 keer bekeken

De afgelopen periode zijn er voor de inkoop van de beschikbaarheidsvoorzieningen / weinig voorkomende hoog specialistische 24-uurs zorg en crisisbedden marktconsultatiegesprekken gevoerd met aanbieders die binnen de regio dit type hulp bieden en al bestaande voorzieningen hebben.

Naar aanleiding van de marktconsultatiegesprekken is besloten om met de te selecteren aanbieders gezamenlijk de ontwikkelopgave en specifieke onderdelen nader uit te werken. Dit proces zal via verschillende dialoogrondes worden doorlopen.

Het inkoopteam heeft geadviseerd om qua inkoopstrategie te kiezen voor een procedure die passend is bij Sociaal en Anders Specifieke diensten (SAS). Op 11 juli neemt de bestuurscommissie hierover een besluit. Bij positieve besluitvorming door de bestuurscommissie wordt er op 12 juli een vooraankondiging geplaatst op Negometrix. In deze vooraankondiging wordt onder andere gemeld wat de criteria zijn waarop partijen worden geselecteerd om aan de dialogen deel te nemen.  

Gelet op de korte tijdsperiode en de aanbrekende vakantieperiode, wordt hierbij alvast aangegeven dat de eerste dialoogronde gepland wordt in week 30.

 

Cookie-instellingen