Aanbieders jeugdbescherming-/jeugdreclassering en jeugdzorgplus voor 2019 bekend

05-12-2018 4733 keer bekeken

Het is definitief bekend geworden welke aanbieders vanaf 1 januari 2019 maatregelhulp gaan bieden. Het betreft jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorgplus. De toegang hiertoe wordt door de kinderrechter bepaald.

Aanbieders
Met betrekking tot jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn de gecertificeerde instellingen (GI’s) Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Stichting en Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering per 1 januari 2019 gecontracteerd. Deze GI’s hebben nu ook een contract met de 14 Twentse gemeenten. De aanbieders Pluryn-Intermetzo en Ottho Gerhard Heldringstichting hebben voor 2019 een contract voor de uitvoering van Jeugdzorg Plus. Deze aanbieders zijn hiervoor door ons ook reeds gecontracteerd.

Twents model
Maatregelhulp is als module een onderdeel van het Twents model dat door de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk is gesubsidieerd. Het Twents model is een werkwijze waarin het resultaat dat de inwoner van Twente of het gezin wil bereiken, centraal staat. Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en meer integraal werken rond de inwoner en het gezin.

Cookie-instellingen