Aanvraag Transformatiefonds jeugdhulpregio Twente goedgekeurd

05-12-2018 5468 keer bekeken

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Gemeenten werken voor veel jeugdhulptaken regionaal samen.

Alle 42 jeugdhulpregio’s in het land konden een aanvraag doen voor het Transformatiefonds (bekostigd door gemeenten en het Rijk) voor 1 oktober 2018. De jeugdhulpregio Twente heeft dit ook gedaan.

Aanvraag goedgekeurd
De aanvraag van de jeugdhulpregio Twente voor het Transformatiefonds is goed gekeurd. Jaarlijks wordt er een bedrag van ruim 1,35 miljoen euro uitgekeerd in de jaren 2018, 2019 en 2020. Er is aangegeven dat het Twentse plan voldoende potentie heeft.

In Twente wordt het geld ingezet om samen met onder andere aanbieders en samenwerkingsverbanden onderwijs te werken op drie thema’s aan zogenaamde Ontwikkeltafels. Hier worden analyses gedaan, pilots opgezet en wordt gekeken wat de beste manier is om met de thema’s aan de slag te gaan.

Thema’s
Het eerste thema is ‘Ieder kind doet naar vermogen mee in zijn eigen omgeving’ waarin aandacht is voor het zo min mogelijk uit huis plaatsen van kinderen. Als het toch noodzakelijk is, zou gewerkt moeten worden aan meer en betere inzet van pleeggezinnen en gezinshuizen en het zo min mogelijk uit huis plaatsen van kinderen op leefgroepen.

Het tweede thema is ‘Kinderen groeien veilig op in Twente’. We streven naar een vloeiende en logische overgang tussen vrijwillige en gedwongen hulp voor jeugdigen en gezinnen, waarin het gedwongen kader in principe tijdelijk is. We willen dat een oplossingsgerichte benadering van de cliënt centraal staat.

Het derde thema is ‘Jongeren op weg naar volwassenheid’. In Twente moeten jongeren een goede toekomst tegemoet gaan, ook als er sprake is van jeugdhulp. We zoeken de aansluiting met het onderwijs. We willen samen met de jongeren kijken wat er verandert als zij 18 jaar worden en op welke manier zij de ondersteuning kunnen blijven ontvangen die zij nodig hebben.

Cookie-instellingen