Beschikbaarheidsvoorzieningen

20-12-2018 4661 keer bekeken

De afspraken betreffende de beschikbaarheidsvoorzieningen zijn rond.

Weinig Voorkomende Hoog Specialistische (WVHS) 24-uurszorg en crisisbedden
Bij WVHS-zorg gaat het om de 3-milieusvoorzieningen en om de klinische GGZ. Met Ambiq, Pluryn/Intermetzo en Karakter zijn hiervoor overeenkomsten afgesloten. Jarabee, Ambiq en Karakter zijn gecontracteerd voor het leveren van crisisbedden.

De aanbieders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede plek voor ieder kind uit Twente dat deze zorg nodig heeft. Zij zullen met elkaar een integraal intaketeam gaan vormen voor WVHS-zorg. De afspraak is dat dit team vanaf 1 april 2019 van start gaat.

Coördinatiepunt Spoedhulp
Het samenwerkingsverband Jarabee, Ambiq en Mediant (JAM) zal de komende jaren invulling geven aan het Coördinatiepunt Spoedhulp. Het punt neemt de coördinatie voor alle spoed en crisis over en zorgt dat snel de juiste interventie wordt ingezet om de crisis te bezweren. Zo levert het punt een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en kortere trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp. Met de huidige aanbieders van 24-uurs crisisbereikbaarheid voor de Jeugd-GGZ (Mediant en Dimence) zijn voor 2019 nog separaat inkoopafspraken gemaakt. Het samenwerkingsverband JAM krijgt de opdracht om in 2019 te komen met een voorstel voor doelmatige invlechting van de Jeugd-GGZ in het Coördinatiepunt Spoedhulp.

Academische JGGZ
Naast bovenstaande zijn vanuit de beschikbaarheidsvoorzieningen afspraken gemaakt met Accare en Karakter voor het leveren van Academische JGGZ in 2019. Dit betekent dat de expertise in behandeling van de complexe GGZ-problematiek beschikbaar blijft en wordt doorontwikkeld en er voldoende gz-psychologen en kinderpsychiaters worden opgeleid.

Cookie-instellingen