Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente

19-12-2018 11774 keer bekeken

​​​​​​​1 januari 2019 start in samenwerking met 14 Twentse gemeenten het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente, waarin jeugdzorgorganisaties samenwerken zodat ieder kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft in een crisissituatie. Hierover is 17 december 2018 een persbericht verstuurd.

Het Coördinatiepunt is 24/7 toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers (zoals gemeenten, huisartsen, wijkcoaches en medisch specialisten). In het Coördinatiepunt werken de specialistische jeugdzorgorganisaties samen.

Het uitgangspunt van het Coördinatiepunt is dat er zo min mogelijk verschillende hulpverlenende organisaties in een gezin zitten: één kind, één gezin, één plan. De regie ligt zo veel mogelijk bij het kind en het gezin, het Coördinatiepunt ondersteunt en versterkt de eigen kracht. Dat gebeurt zoveel mogelijk in de thuissituatie, zodat er zo min mogelijk uithuisplaatsingen ontstaan.

Werkwijze
De verwijzer constateert dat er een crisis is en belt naar het Coördinatiepunt. Trudy Snippert: “Een crisis biedt kansen. We willen en kunnen iets veranderen op het moment dat we erkennen dat er een crisis is.” Het Coördinatiepunt spreekt van crisis als er sprake is van een situatie waarin direct gevaar voor psychische en/of lichamelijke gezondheid van de jongere zelf of zijn omgeving is ontstaan. Denk aan een psychose, dreiging met zelfdoding of dreigende verwaarlozing.

Het Coördinatiepunt bekijkt vervolgens wat nodig is om deze crisis op te lossen. De medewerker van het Coördinatiepunt informeert bij de verwijzer of er sprake is van een crisis. Er wordt gestreefd naar maatwerkoplossingen.

Samenwerking
In opdracht van 14 Twentse gemeenten werken binnen het Coördinatiepunt jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en de sector voor jongeren met een licht verstandelijke beperking samen. Er is nauw overleg met het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis Twente.

De deelnemende jeugdzorgorganisaties in het Coördinatiepunt zijn Ambiq, Curess, Dichtbij (Gewoon Geluk), Gezinshuis Prins, Jarabee, Mediant ggz, Second Opinion Centrum Nederland, Stichting het Thuisgevoel, Thuisteam Twente, Training- en Leerboerderij Crumelhaeve, Trias en Zorggroep UZOZ.

Cookie-instellingen