Ontwikkelingen sociaal domein Twente in beeld

06-05-2019 5270 keer bekeken

Successen delen, verbeterpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren om de Twentse jeugdhulp en Wmo-ondersteuning te verbeteren.

Met deze doelen stellen de Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente (OZJT) en Kennispunt Twente ieder kwartaal samen de Twentse Monitor Sociaal Domein op. Met trots is nu te melden dat, naast de gegevens over jeugdigen met jeugdhulp, ook gegevens over Wmo-ondersteuning beschikbaar zijn. De Twentse monitor is een uniek instrument in Nederland, vooral door de toevoeging van Wmo-gegevens.


De gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in resultaten en processen. De 14 Twentse gemeenten werken steeds meer data-gestuurd. Daarnaast zijn gemeenten iedere drie maanden met elkaar in gesprek over de cijfers; wat betekenen ze en welke gevolgen heeft dit voor de regionale transformatieplannen.

De monitor is gevuld met gegevens over jeugdhulp en daaraan is recent informatie over huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel Twentse inwoners ondersteuning ontvangen en welk soort ondersteuning dat dan is. Ook is te zien wat de grootste aanbieders zijn die in de Twentse gemeenten actief zijn, gebaseerd op het aantal cliënten (maximaal top 10 per gemeente). Uniek is een overzicht met voorzieningen die vaak tegelijkertijd worden afgenomen (stapeling), waarbij ook overlap tussen jeugdhulp en Wmo in beeld is gebracht.

Beleid gebaseerd op feiten
Rita Stekelenburg, beleidsmedewerker zorg/Wmo van de gemeente Hengelo schetst de waarde van de monitor.  “Natuurlijk verzamelen we allerlei Hengelose cijfers zelf. Dat hebben we altijd gedaan, dat doen we nu nog. De monitor Sociaal Domein is echter een welkome aanvulling omdat we nu nog meer in staat worden gesteld om ons beleid te baseren op feiten. Kennispunt haalt gegevens voor ons naar boven die we niet eerder voor handen hadden. Denk aan de stapeling van zorg. Door de monitor kunnen we nu duidelijk de verbinding tussen bijvoorbeeld maatwerk vervoer (geïndiceerde taxi) en dagbesteding zien. We kunnen zien of mensen terecht kunnen in hun wijk, of dat ze moeten reizen voor hun ondersteuning.
Het speerpunt van onze gemeente is de zorg dichtbij te organiseren. Met de monitor krijgen we duidelijk of ons dat lukt. Bovendien zien we ook hoe dat in andere gemeenten gaat en hoe Hengelo het dan vervolgens doet. En dat over de afgelopen 3 jaar. We krijgen een veel breder beeld van wat de inspanningen van de gemeente oplevert. Vanuit daar kun je beleid aanscherpen of wellicht totaal vernieuwen. In ons dagelijks werk, dat veelomvattend is, schept de monitor ook een totaaloverzicht. Waar je dikwijls in je hoofd zit met individuele situaties kun je door de monitor begrijpen hoe het voor een groep mensen is. En dat is nodig. Ook omdat je je soms moet beseffen over welke aantallen we praten. In de monitor zie je dat 18.000 Twentenaren huishoudelijke ondersteuning krijgen. Is dit veel? Door de monitor kun je hierover gaan nadenken.”

Meer informatie
Voor meer informatie over de Twentse Monitor Sociaal Domein kunt u contact opnemen met Kennispunt Twente via regionalemonitor@regiotwente.nl.

Cookie-instellingen