Regionaal Expertteam complexe problematiek is komen te vervallen

28-06-2019 3843 keer bekeken

Het regionaal Expertteam complexe casuïstiek is komen te vervallen. Het regionaal Expertteam was ingesteld om ondersteuning te organiseren voor jeugdigen met zeer complexe problematiek.

Afspraak was dat de betrokken gedragswetenschappers van Ambiq, Intermetzo, Karakter en Jarabee zouden vaststellen wat nodig is en tevens de juiste ondersteuning zouden organiseren. De casuïstiek die door GI’s en gemeenten werd ingebracht had echter m.n. betrekking op wachtlijstproblematiek (o.a. bij deze betrokken organisaties) en op ontbreken van woonplekken voor kinderen met een complexe problematiek. Het expertteam kon deze wachtlijstproblematiek echter niet oplossen; vooraf is gesteld dat het expertteam er niet is om wachtlijstproblematiek te omzeilen. Zodoende is voorlopig besloten om het regionaal Expertteam in de eerder gekozen vorm niet te continueren. In sept 2019 wordt opnieuw bekeken hoe de functie van het regionaal Expertteam gaat worden ingevuld. In de tussentijd wordt geadviseerd om bij een vastgelopen casus een MDO te organiseren met betrokken en/of beoogde te betrekken jeugdhulporganisaties.

Per 1 mei is het triageteam Weinig Voorkomende Hoog specialistische Jeugdhulp (WVHS) ingesteld t.b.v. de plaatsing van regionale jeugdigen op de 3-milieusvoorzieningen en GGZ-bedden en zijn de erkende ambulante alternatieven IHT en gezinsFACT ingezet als vervanging voor zo’n bed waarvoor geldt dat één van de organisaties alléén niet toegerust is om de jeugdige de passende behandeling te geven. Het gaat hier dus om behandelplekken en niet om duurzame woonplekken. Het triageteam WVHS wordt in september geëvalueerd.

Cookie-instellingen