Voorlopige gunning nieuwe inschrijver Twents Model

10-12-2021 948 keer bekeken

De aanbestedende dienst heeft geoordeeld dat Broodje Speciaal te Reutum voldoet aan de gestelde eisen

en heeft daarom besloten de opdracht voor het uitvoeren van de ondersteuning op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ten behoeve van het Twents Model, voor de onderdelen waarvoor Broodje Speciaal zich heeft ingeschreven, voorlopig te gunnen.

Alle inschrijvers waaraan is gegund, hebben de mogelijkheid om binnen 20 dagen na aankondiging van deze beslissing een voorlopige voorziening te starten bij de rechtbank. Wanneer geen van de inschrijvers gebruik maakt van deze optie, wordt de gunning definitief.

Cookie-instellingen