Voorlopige gunning - medicatiecontrole 4E

23-12-2022 1477 keer bekeken

De aanbestedende dienst heeft geoordeeld dat onderstaande partij voldoet aan de gestelde eisen voor de aanbesteding medicatiecontrole (Ondersteuningsbehoefte 4E)

en heeft daarom besloten de opdracht voor het uitvoeren van van deze medicatiecontrole bij ADHD en gedragsproblemen, conform de Jeugdwet, en deel uitmakend van het Twents model voorlopig te gunnen aan: 

- Mentaal Losser

Alle inschrijvers waaraan is gegund, hebben de mogelijkheid om binnen 20 dagen na aankondiging van deze beslissing een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Indien er geen kort geding aanhangig wordt gemaakt of de vordering(en) in kort geding worden afgewezen, wordt de gunning definitief.

Cookie-instellingen