Gunning Aanbesteding “Maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017” uitgesteld.

20-10-2016 4708 keer bekeken

Gezamenlijke aanbesteding 14 Twentse gemeenten. De definitieve gunning in de aanbesteding “Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden” is uitgesteld.

Tegen de voorlopige gunningsbeslissing  van de veertien samenwerkende Twentse gemeenten zijn door twee inschrijvende partijen bezwaar gemaakt. Zij hebben tegen de gemeenten een kort geding bij de rechtbank in Almelo aangespannen. Deze dienen eind november. Voor de cliënten verandert er voorlopig niets. De zorgcontinuïteit is en blijft altijd gewaarborgd.

Op 29 september 2016 hebben de veertien samenwerkende Twentse gemeenten besloten om over te gaan tot voorlopige gunning in de aanbesteding voor ‘Maatwerkvoorziening alle leeftijden 2017’. Concreet gaat het om ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Kortdurend Verblijf en Naschoolse Dagbehandeling LVB (tot 18 jaar). Het uitgangspunt in deze aanbesteding is zorgcontinuïteit.

Met deze aanbesteding willen de samenwerkende gemeenten nieuwe zorgpartijen een kans bieden om toe te treden, het model maatwerkvoorzieningen vereenvoudigen en veranderingen in de tarieven doorvoeren. Gezamenlijk aanbesteden scheelt veel administratieve lasten en dus tijd en geld voor de aanbieders, die zij daardoor aan de zorg kunnen besteden. 

Twee inschrijvers hebben door middel van het aanspannen van een kort geding bezwaar gemaakt tegen de gunningsbeslissing van de veertien samenwerkende Twentse gemeenten. Zij zijn het om hun moverende redenen niet eens met deze beslissing. De mondelinge behandelingen van de kort gedingen dienen eind november. De uitspraken zijn naar verwachting twee weken later. Nadat de uitspraken in deze kort gedingen bekend zijn, kan de aanbesteding door de Twentse gemeenten worden afgerond.

Cookie-instellingen