Nieuwe Twentse maatwerkvoorziening voor vervoer

01-12-2016 3848 keer bekeken

Twentse gemeenten gaan het leerlingenvervoer, de huidige Regiotaxi en het vervoer van en naar de dagbesteding slimmer en effectiever organiseren.

Vervoer op maat voor wie het zelf niet kan (organiseren).

Daardoor kunnen inwoners ook in de toekomst rekenen op passend en goed ‘geïndiceerd’ vervoer om bijvoorbeeld naar school, dagbesteding, ziekenhuis of familie te gaan. Bovendien worden er dan zo min mogelijk onnodig lege kilometers gereden.

Op 5 december a.s. starten 12 Twentse gemeenten met de gezamenlijke inkoop (aanbesteding). Vanaf dat moment kunnen vervoersbedrijven zich inschrijven. De gemeenten voeren deze nieuwe maatwerkvoorziening vervolgens gefaseerd in. De meeste gemeenten stappen op 1 juli 2017 met het leerlingenvervoer en de huidige Regiotaxi over op de nieuwe regeling. En op 1 januari 2018 sluit daar het vervoer van en naar de dagbesteding bij aan. Tot die tijd verandert er voor de klanten niets. En ook na 1 juli 2017 blijft het voor veel klanten zoals het nu is.

Wat goed is, moet blijven

“We begrijpen heel goed dat de doelgroep niet zit te wachten op een compleet nieuw systeem. Wat goed is, moet blijven”, aldus wethouder Jan Binnenmars, coördinerend wethouder. “Zo blijven we ervoor zorgen dat leerlingen van en naar school gebracht worden, vergelijkbaar met zoals het nu is. En inwoners die nu een Regiotaxi-pasje hebben kunnen ook na 1 juli 2017 gewoon bellen voor een taxirit. Maar we gaan het wel slimmer aanpakken. Dat begint met het regionaal inkopen en organiseren van het vervoer. Zo houden we het vervoer kwalitatief op niveau en ook voor de toekomst betaalbaar. Verder stellen we een centraal informatiepunt in. Klanten en betrokken professionals kunnen daar dan met al hun vragen over vervoer terecht. Dit bevordert niet alleen de regionale afstemming, het zorgt ook voor meer duidelijkheid in en over het vervoer in Twente.

Huidige situatie: drie regelingen

Het leerlingenvervoer, de huidige Regiotaxi en het vervoer van en naar dagbesteding (OMD) wordt op dit moment onafhankelijk van elkaar geïndiceerd, aangenomen, gepland en uitgevoerd. Daardoor worden er nu nog al eens ‘lege kilometers’ gereden. En de gemeenten zien over het algemeen dat de kosten voor dit vervoer toenemen, terwijl ze niet meer geld van het rijk krijgen om de taken op gebied van de zorg uit te voeren.

Ook zijn er interessante ontwikkelingen en initiatieven in het reguliere openbare vervoer, zowel in de steden als op het platteland. Zo zijn de bussen en treinen steeds beter toegankelijk voor mensen met een beperking. In sommige gevallen biedt dit nu al een alternatief voor de steeds duurder wordende maatwerkvoorziening vervoer.

Nieuwe situatie: bundeling van vervoerstromen en alternatieven voor OV

12 Twentse gemeenten hebben naar aanleiding van deze ontwikkelingen besloten om de handen inéén te slaan. Ze gaan de drie vervoersstromen gezamenlijk aanbesteden om een meer efficiëntere regeling op poten te zetten voor het geïndiceerde vervoer. Daarbij zijn ook vervoerders, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en cliëntvertegenwoordigers betrokken. Zodat de nieuwe regeling ook echt aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de inwoners. De toepassing van deze regeling vindt op lokaal niveau plaats, zodat dat maatwerk voor de inwoners geleverd kan worden. Vervoer op maat, passend bij de mogelijkheden van de inwoners. Daar draait het om.

Tevens gaan alle Twentse gemeenten met de provincie en openbaar vervoerders in Twente in overleg om samen te kijken naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in het regulier openbaar vervoer. Dit om ervoor te zorgen dat er per 1 juli 2017 een goed alternatief is voor de mensen die nu zonder pasje gebruik maken van de Regiotaxi.

Passend vervoer in Borne, Hof van Twente en Rijssen-Holten

De gemeenten Borne en Rijssen-Holten zullen zelf passend vervoer organiseren voor alle inwoners, waarbij de mogelijkheden van hun inwoners centraal staan. De gemeente Hof van Twente brengt het voormalige Regiotaxivervoer wel onder in de regionale aanbesteding en gaat het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer zelf organiseren. Om dit te realiseren gaan deze gemeenten in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Op deze manier wordt gezamenlijk gewerkt aan een oplossing, waarbij de lokale ideeën de basis vormen. De gemeenten verwachten dat dit voor hen meer vernieuwende, lokale ideeën oplevert. Zij informeren hun inwoners en vervoerders hier rechtstreeks over.

Meer weten?

  • Vervoersbedrijven die meer willen weten over de aanbesteding kunnen kijken op Tenderned en Ted.
  • Inwoners worden in aanloop naar 1 juli 2017 door hun gemeente geïnformeerd.
Cookie-instellingen