Twentse Monitor Sociaal Domein live

16-12-2016 3971 keer bekeken

Successen delen, tijdig knelpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren met als doel de (jeugd)hulp te verbeteren.

Dat waren de wensen van de 14 Twentse gemeenten. Kennispunt Twente vertaalde dit in de Twentse Monitor Sociaal domein die vandaag live is gegaan. Een uniek instrument in Nederland.

Samen delen, samen leren

“In een veranderende omgeving hebben we als gemeenten het doel om de zorg te verbeteren binnen een goede en geïntegreerde regionale samenwerking. Hierbij vormen samen leren en daardoor continue bijsturen en verbeteren, de basis. Een pittige klus, maar die is wel makkelijker geworden nu we gebruik kunnen maken van de Twentse Monitor Sociaal Domein”, aldus Samen14 wethouder Jan Binnenmars van de gemeente Twenterand - vicevoorzitter OZJT/Samen14.

(Jeugd) Monitor in de toekomst uitgebreid

De gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in resultaten en processen en ook om de regionale en lokale data te duiden, ook in relatie tot de transformatieagenda. De monitor is nu voornamelijk gevuld met gegevens over de jeugdhulp en wordt in de toekomst uitgebreid met gegevens op het gebied van o.a. kwaliteit en cliëntervaringen. Het komende jaar wordt de monitor verbreed met data vanuit Wmo en (passend) onderwijs tot een brede Monitor Sociaal Domein.

Fantastisch dat we dit met elkaar hebben ontwikkeld”, vindt de Tubbergse wethouder Tom Vleerbos (portefeuille monitoring en reflectie binnen OZJT/Samen14). “Het vergt lef om als 14 gemeenten op deze manier vorm te geven aan de transformatieagenda. De bereidheid om zo gegevens te delen is bijzonder waardevol voor alle partners in het sociaal domein en uniek in Nederland”

Vrij toegankelijk

De monitor is vrij toegankelijk, zodat iedere geïnteresseerde (op verschillende niveaus i.v.m. privacy) inzicht kan verkrijgen in resultaten en processen. Voordeel is dat niet alleen de overheidsorganisaties kunnen delen, lezen en leren, maar dat ook de zorgaanbieders, inwoners, cliënten, gemeenteraden en andere geïnteresseerden de data kunnen inzien en zo, zowel regionaal als lokaal de ontwikkelingen kunnen volgen. De data worden per kwartaal actief gepubliceerd en ook actief gepresenteerd aan zorgaanbieders.

De monitor geeft op hoofdlijnen zicht op het aantal cliënten, trajecten en de ontwikkeling daarvan. Wij zijn enthousiast over de potentie die het heeft voor zowel gemeenten als aanbieders. Het is een instrument om in de toekomst ons gezamenlijke beleid mee te toetsen”, aldus Rita Harmelink, accountmanager Jarabee

De monitor in de praktijk

De monitor biedt mogelijkheden tot het genereren van verdiepend inzicht en overzicht ter ondersteuning van gesprekken, begrip van context of beleidsvorming, bijvoorbeeld;

  • Overzicht van aantal jeugdigen met jeugdhulp en type zorg
  • Overzicht van actieve aanbieders per gemeente per type zorg
  • Specifieke selectie op basis van inhoudelijke indicatoren als declaraties vervoerskosten, actief binnen spoedzorg,
  • Overzicht op aanbod specifieke ondersteuning zoals dyslexie, pleegzorg en jeugdhulp met verblijf.

Feiten en cijfers op een rij

  • In Twente krijgt 9,7% van de jeugdigen een vorm van jeugdhulp. Dat zijn bijna 13.000
  • jeugdigen (2015). Landelijk ligt dit op 10,6%. Dat zijn 356.000 jeugdigen per jaar.
  • Op lokaal niveau varieert het percentage van 6,6% tot 11,8%. Op landelijk niveau varieert het per gemeente tussen minder dan 8% meer dan 16%.
  • De meeste jeugdigen ontvangen een behandeling voor GGZ-problematiek. Bijna 50% van alle trajecten.
  • Tien aanbieders zijn in Twente verantwoordelijk voor bijna 60% van alle trajecten in de jeugdhulp. Jarabee is in Twente de grootste aanbieder.

Meer weten?

www.twentsemonitorsociaaldomein.nl 
www.kennispunttwente.nl 

Wilt u contact over de Monitor Sociaal Domein? regionalemonitor@regiotwente.nl

Cookie-instellingen