Integrale inkoop Jeugd en Wmo 2018

16-12-2016 3626 keer bekeken

Op 15 december jl heeft de bestuurscommissie OZJT/Samen14 (wethouders van de 14 Twentse gemeenten) uitgesproken op welke manier zij de inkoop van zorg en ondersteuning verder willen vormgeven.

Het koersdocument integrale inkoop jeugd en Wmo geeft hierbij richting. Het schetst de stip op horizon voor hetTwentse zorglandschap, waarbij een goede en geïntegreerde regionale samenwerking de basis vormt. Samen werken we aan een verdere verbetering van zorg voor de inwoners van Twente.

Al enkele jaren werken alle gemeenten aan hun lokale transformatie. Met die brede ervaringen hebben we eind 2015 en begin 2016 werkateliers met aanbieders en cliëntvertegenwoordiging gehouden over inkoop. De zorgaanbieders hebben toen aangegeven dat ze behoefte hebben aan een duidelijk, gezamenlijk standpunt over transformatie van de gemeenten. In deze sessies hebben zij ook aangegeven dat zij graag zien dat de 14 gemeenten blijven samenwerken rondom inkoop en meer flexibiliteit willen in de uivoering van hun werk.
De gemeenten zijn hier mee aan de slag gegaan.

Na een aantal werksessies is de notitie ‘Werken aan Transformatie in Sociaal Domein in Twente’ vastgesteld, waarin we constateren dat transformeren een voortdurend proces is, dat het primaat en de ontwikkeling voor transformatie lokaal ligt, dat de gemeenten waar nodig en wenselijk regionaal samenwerken (en van elkaar leren) en dat Samen14/ OZJT gemeenten faciliteert in transformatie en reflectie. We hebben ook thema’s vastgesteld waar we aan gaan werken.

De zes Twentse uitgangspunten van transformatie.

  • 1 gezin 1 plan 1 regisseur
  • Eigen kracht (inzet omgeving en lokale algemene voorzieningen)
  • Keuzevrijheid voor de cliënt
  • Lokaal wat lokaal kan
  • Ondersteuning zo dichtbij als mogelijk
  • Zakelijk partnerschap

Lees verder...

Cookie-instellingen