Brief Twentse gemeenten - Tekorten sociaal domein in Twente

30-05-2017 4060 keer bekeken

De colleges van burgemeesters en wethouders van de 14 gemeenten in de Regio Twente hebben aan de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de omvangrijke financiële tekorten in het sociaal domein.

In Twente knellen de sociale budgetten, net als in 90% van de andere Nederlandse gemeenten. Zij willen voorkomen dat ze een "race to the bottom" ingaan, waarbij de zorg voor kwetsbare kinderen onder druk komt te staan en inwoners niet meer de passende ondersteuning kunnen krijgen.

In een gezamenlijke brief vragen de 14 gemeenten om deze problematiek aan de orde te stellen tijdens het Algemeen Overleg Sociaal Domein op 31 mei 2017, en bij de minister aan te dringen op oplossingen.

Cookie-instellingen