Twentse vervoerders starten met nieuwe regeling Regiotaxi

07-06-2017 4098 keer bekeken

Met ingang van 1 juli a.s. kunnen inwoners die geen Regiotaxipas hebben geen gebruik meer maken van de Regiotaxi Twente. Vanaf dat moment is namelijk de nieuwe maatwerkvoorziening vervoer van kracht. Daarmee is de Regiotaxi alleen beschikbaar voor mensen die via hun gemeente een Regiotaxipas hebben.

Het leerlingenvervoer, het vervoer van mensen met een Regiotaxipas en het vervoer van en naar dagbesteding in de meeste Twentse gemeenten, zijn op 29 maart definitief gegund. De vervoerders Brookhuis, Witteveen, Willemsen-de Koning en de combinatie Hulshof/Nijhuis gaan het vervoer verzorgen.

Gefaseerde invoer nieuwe regeling vervoer

De Twentse gemeenten voeren deze nieuwe maatwerkvoorziening vervoer gefaseerd in. De meeste gemeenten stappen op 1 juli 2017 met de Regiotaxipas over op de nieuwe regeling en op 1 augustus gaat de nieuwe regeling in voor het leerlingenvervoer. Op 1 januari 2018 sluit daar het vervoer van en naar de dagbesteding bij aan. Gemeenten informeren zelf hun inwoners die gebruik maken van de Regiotaxi (met pas) en leerlingenvervoer over de veranderingen. Meer informatie over de nieuwe regiotaxiregeling is te vinden op www.regiotaxitwente.nl. Het telefoonnummer blijft 0900-1814.

Regiotaxi niet meer als OV

De Regiotaxi als openbaar vervoer (algemene voorziening) is niet meer opgenomen in de nieuwe contracten met de vervoerders. Daarvoor verwijzen gemeenten naar het regulier openbaar vervoer (www.twents.nl). Naast reizen met het openbaar vervoer zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om van A naar B te komen. Samen reizen is een mooie manier van reizen. Het is goedkoper, beter voor het milieu en kan soms mooie contacten opleveren.

Uitzonderingen

Borne en Rijssen Holten
De gemeenten Borne en Rijssen-Holten hebben er voor gekozen om de vervanging voor de Regiotaxi lokaal te organiseren. Daarom blijft in die gemeenten de Regiotaxi van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 bestaan in de huidige vorm. Beide gemeenten gaan op korte termijn met zorgaanbieders in gesprek over de toekomst van het vervoer van en naar dagbesteding.

Het enige wat per 1 juli 2017 verandert voor de inwoners van Borne en Rijssen-Holten is het telefoonnummer om een rit met de Regiotaxi te boeken.

  • Het telefoonnummer voor inwoners van de gemeente Borne wordt: 074 - 20 1111 0
  • Het telefoonnummer voor inwoners van de gemeente Rijssen-Holten wordt: 0548 - 72 21 70

Hof van Twente
De Gemeente Hof van Twente gaat leerlingenvervoer en vervoer van en naar de dagbesteding op een andere manier organiseren. De nieuwe regeling voor de Regiotaxi geldt wel voor de inwoners van Hof van Twente.

Wierden, Twenterand en Hellendoorn
In de gemeenten Wierden, Twenterand en Hellendoorn gaat de nieuwe regeling leerlingenvervoer in op 1 augustus 2018. Tot die tijd blijft de oude regeling van kracht.

Waarom nieuwe contracten?

De Twentse gemeenten willen er ook in de toekomst voor zorgen dat iedereen in Twente mee kan blijven doen. Vervoer is daarbij belangrijk. Op dit moment is het vervoer van de Twentse gemeenten versnipperd en onoverzichtelijk georganiseerd. Gemeenten regelden dit allemaal op basis van verschillende afspraken en geldstromen. Dat maakte het onoverzichtelijk en duur. Twaalf van de veertien Twentse gemeenten hebben daarom besloten gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe vervoerders voor het regiotaxivervoer, het leerlingenvervoer en het vervoer naar dagbesteding. Op deze manier kunnen zij het vervoer waarvoor zij verantwoordelijk zijn, beter en slimmer organiseren.

Cookie-instellingen