Test Twents inkoopmodel van start

31-07-2017 4812 keer bekeken

Op 12 juli jl heeft de bestuurscommissie OZJT/Samen14 (wethouders 14 Twentse gemeenten) weer een stap gezet in de verdere ontwikkeling van zorg en ondersteuning voor de inwoners van Twente. Dat doen ze door het concept voor een nieuw Twents model voor zorg en ondersteuning in de praktijk te testen.

Vanwege de nodige zorgvuldigheid hebben de Twentse gemeenten er voor gekozen na de zomervakantie te starten met een brede praktijktest om de bruikbaarheid van het model te toetsen. In de 14 gemeenten gaan toegangsmedewerkers naast de reguliere beoordeling ook een beoordeling doen op basis van het conceptmodel. Hierbij betrekken zij ook gecontracteerde zorgaanbieders en diverse anderen zoals de gecertificeerde instellingen die betrokken waren bij de ontwikkeling van het concept model. Door middel van markconsultaties en andere gesprekken hebben zorgaanbieders, huis- en jeugdartsen en gecertificeerde instellingen samengewerkt aan het Twents model. Inmiddels heeft een afsluitende bijeenkomst van de marktconsultaties plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is het Twents model besproken en zijn er door de aanwezigen op- en aanmerkingen gegeven op het concept. Deze opmerkingen worden meegenomen in verdere concretisering van het Twents model.

Het Koersdocument

In december 2016 heeft de bestuurscommissie een stip aan de horizon gezet in het Koersdocument voor de manier waarop zij het Twentse zorglandschap de komende jaren willen ontwikkelen. Deze is als volgt beschreven:

"Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en integraal werken rond de inwoner en het gezin. We geven daarmee de inwoner, toegangsmedewerker en zorgaanbieder meer de vrijheid om in gezamenlijkheid een ondersteuningstraject op te zetten dat aansluit op de behoefte van de inwoner en gebaseerd is op de eigen kracht van de inwoner.

We streven naar hoge kwaliteit van de zorgaanbieders, waarbij er geen ruimte is voor aanbieders die geen kwaliteit willen of kunnen bieden.  De regie en keuzevrijheid van de inwoner stellen we centraal door het keuzeproces voor een aanbieder beter te faciliteren en de inwoner een centrale rol te geven bij het ondersteuningsproces. Bij dit alles geven we onszelf de opdracht om de administratieve lasten te verlagen voor zowel inwoner, zorgaanbieder als gemeente. Hiermee streven we naar een duurzaam en betaalbaar stelsel".

Testen in de praktijk

Het testen van het model gebeurt op de achtergrond en tussen de betrokken partijen onderling. Inwoners van de 14 gemeenten merken hier verder niks van. In het 4e kwartaal van 2017 zijn naar verwachting de uitkomsten beschikbaar waarmee het verfijnen van het model kan plaatsvinden. Zodra de uitkomsten van de testfase bekend zijn nemen de 14 Twentse gemeenten een besluit over het vervolg van het inkoopproces.

U vindt hier een factsheet van het concept Twents model.

 

Cookie-instellingen