Jeugdbescherming Overijssel behoudt regulier certificaat

30-10-2017 3238 keer bekeken

De gemeenten in de regio’s IJsselland en Twente hebben er kennis van genomen dat het Keurmerkinstituut heeft besloten Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) een regulier certificaat te verlenen.

Dit betekent dat de Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) volledig gekwalificeerd is om als gecertificeerde instelling uitvoering te kunnen geven aan maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor kinderen en jongeren uit onze regio. Hiermee komt een eind aan een periode van onzekerheid voor cliënten en medewerkers van JbOV. De gemeenten zijn in de achter ons liggende periode goed betrokken geweest en steeds geïnformeerd en hebben gezien dat het plan van aanpak van JbOV goed heeft gewerkt en heeft bijgedragen aan het gunstige oordeel van het Keurmerkinstituut.

Niettemin waren beide regio’s voorbereid op een minder gunstig scenario en lag er een draaiboek klaar. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse gecertificeerde instellingen of zij de nodige capaciteit konden leveren en met de rechtbank Overijssel en de Raad voor de Kinderbescherming. De speciale taskforce waarin de beide regio’s en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG waren vertegenwoordigd hebben steeds op het vinkentouw gezeten. In de nabije toekomst wordt over dit thema onder leiding van de Directeur-Generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een landelijke leertafel georganiseerd.

Eelco Eerenberg, voorzitter bestuurscommissie OZJT: ‘Het besluit is een pak van mijn hart. Het is in de eerste plaats in het belang van de kwetsbare kinderen in onze gemeenten waar we het allemaal voor doen. De zorg en begeleiding aan hen kan nu op dezelfde wijze worden voortgezet. We kijken terug op een periode waarin JbOV de nodige stappen moest zetten om de certificering te kunnen behouden, maar de open wijze waarop wij als beide regio’s daarbij werden betrokken heeft vertrouwen gegeven en een basis gelegd om verder samen te werken.’

Lees hier het persbericht van JbOV

Cookie-instellingen