Integrale inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

23-02-2018 12205 keer bekeken

De 14 Twentse gemeenten werken samen voor de inkoop in het sociaal domein. Op 23 februari is in de Bestuurscommissie een vervolgstap gezet om het Twents model te gaan inkopen voor 12 gemeenten.

De definitieve stap hiertoe kan worden gezet na lokale besluitvorming die uiterlijk 13 maart zal worden afgerond.

Twee gemeenten, Hof van Twente en Almelo, hebben een besluit genomen dat hier op onderdelen van afwijkt. Hof van Twente en Almelo doen wel mee met de gezamenlijke inkoop van de modules. Daarnaast verzorgen zij zelf de inkoop van de Wmo-zorg en jeugdhulp die onder de ‘Ondersteuningsbehoeften’ vallen. Daarbij zorgen deze gemeenten ook zelf voor aansluiting op de modules van het Twents model.

De 14 Twentse gemeenten blijven in het Samen14-verband samenwerken en elkaar vinden waar dat mogelijk is en past. De inzet van allen blijft het realiseren van synergie en samenhang, ontwikkelen met elkaar en leren van elkaar.

Twents model

Vervolg

De uitwerking van de inkoop van het Twents model gaat in volle vaart door. De komende weken wordt het inkoopproces voorbereid dat in maart/april zal starten. Ook worden de contacten met aanbieders over de (uit)werking van het Twents model voortgezet. De gemeenten streven naar gunning en contractering in september 2018.

Hof van Twente en Almelo hebben samen een planning die erop is gericht om begin juni de inkoop te starten met het publiceren van één of meerdere bestekken, zodat zorgaanbieders vóór de zomervakantie kunnen inschrijven.

Vragen?

Mail uw vragen over het Twents model naar secretariaat.ozjt.samen14@regiotwente.nl. Vragen over de inkoop door Hof van Twente en Almelo kunt u aan deze twee gemeenten stellen via info@hofvantwente.nl en m.kruijthof@almelo.nl.

Lees meer hierover onder het tabblad "Voor aanbieders"

 

Cookie-instellingen